Espai per al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Les transformacions digitals de la societat actual reclamen una formació vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació.

La digitalització dels centres educatius i de la societat en general és una necessitat si volem adaptar-nos al ràpids canvis tecnològics que s’estan produïnt ens els diferents sectors econòmics i socials.

El treball en xarxa, la teleeducació, l’increment en la utilització de les xarxes socials per part de les empreses, el màrqueting digital, el comerç electrònic i els serveis online, etc. reclamen una formació que oferisca un ampli ventall d’eines digitals que faciliten l’adaptació als nous models de comunicació que trobem a la nostra societat.