Espai per al treball de la creativitat com una de les habilitats més destacades de la competència emprenedora.

Hem dissenyat un espai per a la ideació d’acord amb el procés de Design Thinking. Mètode per a generar idees innovadores que centra la seva eficàcia a entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris. Es basa en quatre eixos:

  • Empatia: entendre els problemes i necessitats dels usuaris, posar-se en el seu lloc i comprendre com pensen és la clau per tal d’aconseguir desenvolupar una idea que es transforme en una solució d’èxit.
  • Creació de prototips: provar, equivocar-se, construir i modificar la idea, materialitzar-la en alguna cosa tangible que ens ajude a validar-la.
  • Creativitat: la innovació com a fi última de l’emprenedoria requereix de la generació i materialització de solucions noves als problemes dels usuaris. Les tècniques creatives es revelen com a essencials per al desenvolupament de les habilitats emprenedores.
  • Treball col·laboratiu: la cooperació és fonamental per al desenvolupament d’idees complexes i transformadores. La interacció entre els diferents agents del procés de disseny, incloent-hi als usuaris, es constitueix com la base sobre la qual pivoten la resta d’accions.