El projecte Emprén del CIPFP Misericòrdia està adaptat a la realitat del nostre centre, i te com a objectiu fonamental promoure la generació d’accions innovadores i contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat, per tal de donar resposta a les transformacions econòmiques, socials i culturals del nostre entorn.

Entenem l’emprenedoria com una estratègia que permet la generació d’idees i actuacions que aporten valor des de dues perspectives, personal, per a docents i alumnat, i comunitària, per a la resta de la comunitat educativa.

El prototip de l’aula d’emprenedoria respon a aquesta idea, per la qual cosa és un aula polivalent, que s’emprarà per tots el cicles formatius i nivells del centre, i no sols per a treballar mòduls professionals relacionats amb la creació d’empreses. El conjunt de l’alumnat es beneficiarà de la transformació realitzada que esdevé un aula-taller d’entrenament emprenedor en sentit ampli.

El concepte d’emprenedoria va molt més enllà, i el treball de la competència emprenedora a l’aula des de diferents perspectives permet poder dur a terme projectes emprenedors, de caràcter més social d’acord amb el perfil professional dels CCFF que s’imparteixen al centre. L’Emprenedoria Social i l’Aprenentatge Servei obrin un ventall de possibilitats per a la creació de projectes arrelats al nostre entorn econòmic, social i cultural, centrats en les persones i compromesos amb la sostenibilitat. Per tant, proposem la construcció d’un ecosistema emprenedor inclusiu i obert a les quatre famílies professionals de què disposa el centre.